Dit Geloof Ik

In opdracht van Tangerine Tree, Janneke Geertsma en Debbie Kleijn, ontwikkelden we de website DIT GELOOF IK. Deze is bedoeld om in de klas , buiten de actualiteit om, te leren over diverse religies. De site nodigt uit tot een gesprek of les over diversiteit, verdraagzaamheid, geloofsvrijheid, discriminatie, vrijheid van meningsuiting en het oplossen van conflicten.
Het hele concept en alle interviews en fotos zijn van Janneke en Debbie. Kloek maakte hun materiaal op een logische en speelse manier toegankelijk met deze website.

Doelgroep

Bovenbouw Primair Onderwijs & en Onderbouw Voortgezet Onderwijs

7 religieuze werelden

Op de website maken leerlingen kennis met verschillende religieuze werelden van leeftijdgenoten: boeddhisme, protestantisme, katholicisme,  hindoeïsme, humanisme, de islam en het jodendom. Dit kan worden gebruikt als aanleiding voor een gesprek of les over diversiteit, verdraagzaamheid, geloofsvrijheid, discriminatie, vrijheid van meningsuiting en het oplossen van conflicten.

Een kijkje in het het leven van…

Ieder kind heeft een eigen profielpagina. Hier maak je via verschillende, korte documentaires kennis met het kind en zijn of haar leefwereld.  

Mijn Familie

Het kind stelt zijn of haar familie voor.

Dit Eet Ik (niet)

Hier leer je wat er vanuit het geloof, wel en niet gegeten mag worden.

Feest!

Wat is het belangrijkste feest en hoe ziet dat eruit?

Plakboek

In het plakboek wordt nog wat dieper  ingegaan op verschillende aspecten van levensovertuiging.

Mijn Gesprek Met…

En onze persoonlijke favoriet: het gesprek tussen de kinderen met elkaar. 

“Dit Geloof Ik” in de klas

Dit Geloof Ik komt met een lesbrief en werkbladen.
https://www.ditgeloofik.nl