- Interactieve tour in Madurodam

Interactieve tour in Madurodam

de tour Kindermiljoenenota!

In opdracht van ProDemos en Madurodam ontwikkelde Studio Kloek de tour Kindermiljoenennota. Tijdens deze tour, op het park Madurodam, leren kinderen (groep 7-8) over democratie en de rijksbegroting. Ze worden op sleeptouw genomen door Dirk Jan Dukaat, in eerste instantie nog de burgemeester van Democracity, maar later de minister van financiën. Hij legt met veel humor uit hoe geld in Nederland wordt verdeeld en hoe ingewikkeld het is om dit geld eerlijk te verdelen. In de interactieve tour (op een tablet) door het park begeleidt hij de kinderen door het park en vertelt op diverse locaties waarom deze geld kosten.

Kloek was verantwoordelijk voor het hele traject: de productie van de filmpjes (script, regie, acteur) de interactieve onderdelen (miljoenennotaspel),  het nieuwe ontwerp (+uitvoering) van het fysieke spel Democracity en alle printbladen.

Burgemeester Dirk Jan Dukaat

 

Aan het werk met de tablet

Mega bordspel Democracity

Democracity is een bordspel van 3 x 5 meter met grote houten spelstenen. Er kan een hele klas omheen staan. Tijdens het spel maken kinderen hun eigen stad en ervaren kinderen het democratische proces waar een stadsbestuur mee te maken heeft. Ze vormen politieke partijen en krijgen een functie binnen hun partij. Vanuit deze rol nemen ze deel aan het democratisch proces bij het inrichten van de stad. Het oude spel werd door Kloek opnieuw vormgegeven in de stijl van Madurodam.

Den Haag, 20160908, Basisschool leerlingen spelen het Democracity spel in Madurodam

Miljoenennota spel op tablet

Na het spelen van Democracity, wordt de kinderen om hulp gevraagd bij het opstellen van de miljoenennota. Middels een speurtocht op de tablet, aan de hand van minister van financiën Dirk Jan Dukaat,  leren de kinderen waar in Nederland het belastinggeld aan besteed wordt. Aan het eind, bij aankomst op het Binnenhof, spelen ze het spel Kindermiljoenennota. Hierin bepalen de kinderen de rijksbegroting, door het geld van Nederland te verdelen over 9 ministersposten.

Tourresultaten

Zodra het geld verdeeld is, worden de resultaten, gekoppeld aan een selfie bij het Binnenhof, opgeslagen en later na aankomst op het echte Binnenhof gepresenteerd in de Ridderzaal. Met de begeleider worden de kindermiljoenennota’s van de subgroepjes besproken en vergeleken met de echte miljoenennota. Op deze wijze krijgen kinderen een gevoel van hoe veel geld er in Nederland omgaat en waar het aan wordt besteed.

De tour in beeld

Bekijk hier het filmpje over de hele tour.

Werkzaamheden

Studio Kloek was verantwoordelijk voor het concept, de vormgeving, video-produktie (regie: Camiel Schouwenaar, script: Richard van Breukelen) en techniek. De tour is door Madurodam ontwikkeld in samenwerking met Kiss the Frog, die zorgde voor de routing door het park. De spelstenen voor Democracity zijn door Studio Kloek ontworpen en gemaakt in samenwerking met beeldend kunstenaar Jurrian van den Haak.

Oplossingen

Een uitdaging was het wifi-netwerk binnen Madurodam, waarbij geregeld de verbinding wegvalt. Alle resultaten moesten op een server worden opgeslagen om ze op een ander moment op een andere plek terug te kunnen toveren. Door de resultaten lokaal (op de tablet) op te slaan, wanneer het wifi-netwerk wegvalt, en ze te versturen op het moment dat het signaal terugkeert, ondervindt de tour geen enkele hinder van de (in)stabiliteit van het netwerk.

Leren

Hoe leer je kinderen op een leuke manier iets over de miljoenennota, waarbij ze een gevoel krijgen van hoeveelheid en verhouding van al het geld dat hierin omgaat. Hier lag een duidelijke functie voor Madurodam. Door de kinderen op sleeptouw te nemen langs de gebouwen en werken van Nederland, kun je ze bijbrengen waar ons belastinggeld naartoe gaat.

We creëerden een toegankelijk en leuk spel, waarin kinderen op een heldere wijze met stapels geld kunnen schuiven naar ministers. Deze reageren op komische wijze heel blij, wanneer ze geld krijgen of boos als het geld naar de buurman gaat. Doordat kinderen middels een selfie aan hun begroting worden gekoppeld, zien ze zichzelf op een later moment in het echte Binnenhof terug in een presentatie van de klasresultaten. Het klassegemiddelde wordt vervolgens vergeleken met de echte miljoenennota, waardoor de getallen betekenis krijgen.